Blog

Wyniki InteliWISE za II kwartał 2016

Dodano 16/08/2016 przez Anna

II kwartał 2016 roku zakończył się dla InteliWISE na poziomie jednostkowym dodatnim wynikiem finansowym, natomiast na poziomie Grupy Kapitałowej niewielką stratą.  Trend wzrostu wyników sprzedaży i generowanych marż był kontynuowany.

W pierwszych dwóch kwartałach Spółka InteliWISE SA osiągnęła przychód w wysokości  758 tys. zł i dotychczas największy zysk netto w wysokości 124 tys. zł ( w analogicznym okresie w 2015 roku zysk netto wyniósł 4,9 tys zł).

Na poziomie Grupy Kapitałowej osiągnięto przychód na poziomie 800 tys. zł. i odnotowano stratę wynoszącą 25 tys. zł, która była wynikiem przeznaczenia środków na inwestycje. Obecnie Spółka osiągnęła rentowność i na podstawie prowadzonych rozmów z klientami można wnioskować, że trend wzrostowy będzie podtrzymany.

W obszarze R&D Spółka pracuje nad rozwojem technologii do obsługi klientów w Contact Center w ramach infolinii. W spółce InteliDESK Sp. z o.o. przygotowano się do wprowadzenia na rynek nowej usługi typu BPO – outsourcingu Help Desk.

czytaj więcej »