Help desk

Dofinansowanie innowacji w outsourcingu

InteliDESK podpisuje umowę o dofinansowanie Miło nam poinformować, iż nasz innowacyjny projekt został doceniony przez ekspertów rynku i dalsze prace nad technologią zostaną dofinansowane z funduszy wspierających Badania i Rozwój. Podpisana została właśnie umowa przez naszą firmę (InteliDESK Sp. z o.o.) o dofinansowanie projektu z Województwem Lubelskim, reprezentowanym przez Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości. W ramach […]

Czytaj więcej »

Rozwiązania IT automatyzujące obsługę klienta w sektorze administracji publicznej w Polsce.

W ramach nowego kontraktu z Comarch S.A. , InteliWISE S.A. uruchomi Wirtualnego Asystenta oraz Live Chat dla systemu Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy „Zielona Linia” Warszawa, 16 września 2015 r. – InteliWISE S.A. podpisał umowę z Comarch Polska S.A. na dostarczenie oraz prowadzenie rozwiązania Wirtualny Doradca dla nowego systemu Administracji Publicznej. Przedmiotem kontraktu jest uruchomienie […]

Czytaj więcej »

Wyniki InteliWISE za III kwartał 2014

Spółka osiągnęła wysoką dynamikę wzrostu oraz wypracowała zysk dzięki wzmocnieniu pozycji na rynku rozwiązań informatycznych związanych z obsługą klienta. Warszawa 14 listopada 2014 r. Notowana na rynku NewConnect spółka InteliWISE S.A. po trzech kwartałach 2014 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1 211 811,17 zł wobec 718 954 zł w porównywalnym okresie 2013 roku, co stanowi prawie 70 % […]

Czytaj więcej »