Nowości

Wyniki InteliWISE za III kwartał 2014

Spółka osiągnęła wysoką dynamikę wzrostu oraz wypracowała zysk dzięki wzmocnieniu pozycji na rynku rozwiązań informatycznych związanych z obsługą klienta. Warszawa 14 listopada 2014 r. Notowana na rynku NewConnect spółka InteliWISE S.A. po trzech kwartałach 2014 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1 211 811,17 zł wobec 718 954 zł w porównywalnym okresie 2013 roku, co stanowi prawie 70 % […]

czytaj więcej »

InteliWISE dostarczy innowacyjne Contact Center za ponad 2,7 mln złotych.

  Najbardziej innowacyjne centrum obsługi klienta w polskiej e-administracji będzie wspierać urzędników administracji państwowej, samorządowej i przedsiębiorców. Warszawa, 05 listopada 2014 r. – InteliWISE S.A. podpisał umowę z Ministerstwem Gospodarki na dostarczenie oraz prowadzenie wielokanałowego, innowacyjnego Centrum Pomocy dla Pojedynczego Punktu Kontaktowego (PPK) i Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIGD). Wartość kontraktu to ponad 2,7 […]

czytaj więcej »

Wirtualny Asystent dla ubezpieczeń – Warta.pl

Wirtualny Asystent – Case Study – Warta.pl InteliWISE uruchomiło inteligentne wyszukiwanie informacji na nowej stronie www.warta.pl. Strona klienta “pichciła” się długo, ale wyszedł niebanalny i przejrzysty ergonomicznie projekt ubezpieczyciela, który dąży do silniejszej pozycji w ramach rynku ubezpieczeń on-line. Rozwiązanie stanowi jedno z najnowszych osiągnięć (samo) obsługi klienta i już pomaga Warcie zrozumieć o co […]

czytaj więcej »

InteliWISE finalistą prestiżowego konkursu IBM Watson

Rozwiązanie InteliWISE Wirtualny Asystent zostało finalistą prestiżowego konkursu IBM Watson “The Watson Mobile Developer Challenge”. Spośród tysięcy propozycji z całego świata, rozwiązanie InteliWISE, jako jedynej polskiej firmy, zostało zakwalifikowane do ścisłego grona 25 -tu top-aplikacji do technologii Watson.

czytaj więcej »