Relacje Inwestorskie

Raport bieżący nr 1/2019

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku przez Inteliwise S.A. (dalej Emitent).
Raporty kwartalne będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

14.02.2019
Skonsolidowany raport za IV kwartał 2018
15.05.2019
Skonsolidowany raport za I kwartał 2019
14.08.2019
Skonsolidowany raport za II kwartał 2019
14.11.2019
Skonsolidowany raport za III kwartał 2019

Zgodnie z § 5 ust. 2a załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” Emitent jako jednostka dominująca nie będzie przekazywał odrębnego raportu kwartalnego, zamieszczając w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacje określone w § 5 ust. 4.1 pkt 1) oraz ust. 4.2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu dotyczące Emitenta

Raporty roczne będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

20.05.2019
Jednostkowy raport roczny za 2018 rok
20.05.2019
Skonsolidowany raport roczny za rok 2018

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Raport bieżący nr 1/2018

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku przez Inteliwise S.A. (dalej Emitent).
Raporty kwartalne będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

15.02.2018
Skonsolidowany raport za IV kwartał 2017
15.05.2018
Skonsolidowany raport za I kwartał 2018
16.08.2018
Skonsolidowany raport za II kwartał 2018
14.11.2018
Skonsolidowany raport za III kwartał 2018

Zgodnie z § 5 ust. 2a załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” Emitent jako jednostka dominująca nie będzie przekazywał odrębnego raportu kwartalnego, zamieszczając w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacje określone w § 5 ust. 4.1 pkt 1) oraz ust. 4.2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu dotyczące Emitenta

Raporty roczne będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

31.05.2018
Jednostkowy raport roczny za 2017 rok
31.05.2018
Skonsolidowany raport roczny za rok 2017

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Raport bieżący nr 1/2017

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku przez Inteliwise S.A. (dalej Emitent).
Raporty kwartalne będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

15.02.2017
Skonsolidowany raport za IV kwartał 2016
15.05.2017
Skonsolidowany raport za I kwartał 2017
16.08.2017
Skonsolidowany raport za II kwartał 2017
14.11.2017
Skonsolidowany raport za III kwartał 2017

Zgodnie z § 5 ust. 2a załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” Emitent jako jednostka dominująca nie będzie przekazywał odrębnego raportu kwartalnego, zamieszczając w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacje określone w § 5 ust. 4.1 pkt 1) oraz ust. 4.2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu dotyczące Emitenta

Raporty roczne będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

31.05.2017
Jednostkowy raport roczny za 2016 rok
31.05.2017
Skonsolidowany raport roczny za rok 2016

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

widget
Zrozumieć Chatboty - ściągnij darmowy ebook
Więcej >>
widget
Rozwiązania typu omni-channel do automatycznej obsługi - przeczytaj white paper
Więcej >>
widget
Outsourcing dla e-commerce - nowe podejście - ściągnij darmowy materiał
Więcej >>