Techonologia

Wymiana Danych

data_exchange_iconInteliWISE Data Exchange jest zaawansowanym podsystemem integracji pozwalającym na łatwą komunikację z Web serwisami używającymi protokołu SOAP (i innymi źródłami danych bazującymi na XML). Bazując na nim możemy uwikłać skomplikowane procedury i protokoły wymiany danych w zbiór abstrakcyjnych „parametrów”. W naszym podsystemie definiujemy łatwe do używania „parametry”, które wyzwalają skomplikowane operacje w zewnętrznych źródłach danych. Podsystem zarządza także relacjami zależności pomiędzy „parametrami”. Na przykład, jeżeli wywoływana operacja wymaga przekazania kilku „parametrów”, InteliWISE Data Exchange sprawdzi czy wszystkie wymagane „parametry” zostały wcześniej zebrane i czy mają poprawną wartość. Dopiero, gdy wszystkie wymagania są spełnione następuje wymiana danych z zewnętrznym źródłem danych.

„Parametry” mogą być umieszczane w szablonach, które odpowiadają za ich prezentację użytkownikowi końcowemu (od prostych pól tekstowych i statycznych tekstów po listy wyboru i listy rozwijane; elementy wizualne mogą być przeplecione statycznym tekstem). Przed użyciem „parametrów” należy zadeklarować jak dane są pobierane i składowane z punktu widzenia zewnętrznego źródła danych oraz jakie operacje odpowiadają w źródle za zarządzanie danymi. Deklarację tę wykonuję się poprzez zdefiniowanie „źródła danych” oraz zbioru „dostawców danych” i związanie ich z definicjami „parametrów”. Podczas definiowania „parametrów” możemy ustawić parę ich właściwości, m.in.: typ danych, zbiór dopuszczalnych wartości, sposób cache’owania oraz domyślny sposób prezentacji i interakcji użytkownika końcowego z danym „parametrem”. Kiedy „parametry” zostają umieszczone w szablonie wyświetlania, są one przekształcane na interaktywne kontrolki, których zawartość jest pobierana z zewnętrznych źródeł danych. Ponadto ze źródeł zewnętrznych może być pobrany zbiór wartości dopuszczalnych dla danego „parametru” i zaprezentowany jako lista wyboru lub lista rozwijana – minimalizując w ten sposób możliwość błędnego wyboru wartości danego „parametru”. Kiedy użytkownik zmieni wartość w kontrolce, jest ona wysyłana do zewnętrznego źródła danych lub składowana w obecnej sesji użytkownika (w zależności od ustawień).

data_exchange_diagram

Masz pytania? Napisz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.