Techonologia

Wyszukiwanie przez konwersacje

System wyszukiwania przez konwersacje InteliWISE, jest unikatowym rozwiązaniem nie występującym w innych silnikach wyszukujących. Najważniejsze cechy systemu to:

  • kontekstowe autouzupełnianie – pomaga błyskawicznie odnaleźć szukanej informacji najbliżej, w sensie znaczeniowym, do wprowadzonego zapytania,
  • automatyczna korekcja tekstu – pozwala na korygowanie nazw własnych używanych na stronie klienta, dzięki zastosowaniu budowanego w locie korpusu tekstowego,
  • kategoryzacja – bazująca na relacjach pomiędzy informacjami znajdującymi się w serwisie,
  • dopasowanie znaczeniowe – korzystające ze zbudowanych połączeń semantycznych oraz warstwy synonimów.

contextual_search_diagram

Masz pytania? Napisz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.